Lovpligtigt tilsyn med Granbohus virksomhed

Der føres årligt tilsyn med Granbohus tilbud, anmeldte som uanmeldte tilsyn.

Tilsynsrapporter udarbejdes på baggrund af den tilsynsførende virksomheds besigtigelse af institutionen samt interviews af personale, brugere og ledelse. Tilsynsrapporten bliver udarbejdet for at sikre, at institutionen overholder lovgivningen, og at personalet lever op til krav om faglige standarder og brugerinddragelse. Samtidig evalueres fysiske rammer. Som en del af rapporten kan de tilsynsførende komme med anbefalinger til

 

 Pdf 32x32 Uanmeldt tilsyn 2018

Pdf 32x32 Anmeldt tilsyn 2017

Pdf 32x32 Anmeldt tilsyn 2016

Pdf 32x32 Anmeldt tilsyn 2015

Pdf 32x32 Anmeldt tilsyn 2014

Pdf 32x32 Uanmeldt tilsyn 2013

Pdf 32x32 Anmeldt tilsyn 2013